Aktualne normy dotyczące szkła

Poniżej znajdziecie Państwo Wykaz polskich norm dla szkła budowlanego.

 

Numer PN Dane dotyczące tematu normalizacyjnego Data publikacji
PN-ISO 719:1994P Szkło -- Odporność hydrolityczna ziaren szkła w temperaturze 98 stopni C -- Metoda badania i klasyfikacja
Glass - Hydrolytic resistance of glass grains at 98 degrees C - Method of test and classification
Wprowadza: ISO 719:1985
Zastępuje: PN-B-13164:1982P
ICS: 81.040.01
1994-12-30
PN-EN 1279-3:2004P Szkło w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Część 3: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące szybkości ubytku gazu oraz tolerancje koncentracji gazu
Glass in building - Insulating glass units - Part 3: Long term test method and requirements for gas leakage rate and for gas concentration tolerances
Wprowadza: EN 1279-3:2002
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2004-12-17
PN-EN 1288-2:2002P Szkło w budownictwie -- Określanie wytrzymałości szkła na zginanie -- Część 2: Metoda współosiowego dwupierścieniowego badania płaskich próbek o dużych powierzchniach badanych
Glass in building - Determination of bending strength of glass - Part 2: Coaxial double ring test on flat specimens with large test surface areas
Wprowadza: EN 1288-2:2000
Zastępuje: PN-EN 1288-2:2002E
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2002-12-16
PN-EN 572-5:2012E Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego -- Część 5: Wzorzyste szkło walcowane
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Patterned glass
Wprowadza: EN 572-5:2012
Zastępuje: PN-EN 572-5:2009P; PN-EN 572-5:2009P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2012-10-01
PN-EN 15434+A1:2010E Szkło w budownictwie -- Norma wyrobu dla szczeliw konstrukcyjnych i/lub szczeliw odpornych na ultrafiolet (do stosowania w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym i/lub izolacyjnych szybach zespolonych z odsłoniętym uszczelnieniem)
Glass in building - Product standard for structural and/or ultra-violet resistant sealant (for use with structural sealant glazing and/or insulating glass units with exposed seals)
Wprowadza: EN 15434:2006+A1:2010
Zastępuje: PN-EN 15434:2009P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2010-09-14
PN-EN 12337-2:2009P Szkło w budownictwie -- Chemicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą
Glass in building - Chemically strengthened soda lime silicate glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Wprowadza: EN 12337-2:2004
Zastępuje: PN-EN 12337-2:2005E
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 81.040.20
2009-07-10
PN-B-13069:1997P Szkła wzierne
Sight glasses
ICS: 81.040.30
1997-05-21
PN-EN 1288-5:2002P Szkło w budownictwie -- Określanie wytrzymałości szkła na zginanie -- Część 5: Metoda współosiowego dwupierścieniowego badania płaskich próbek o małych powierzchniach badanych
Glass in building - Determination of the bending strength of glass - Part 5: Coaxial double ring test on flat specimens with small test surface areas
Wprowadza: EN 1288-5:2000
Zastępuje: PN-EN 1288-5:2002E
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2002-12-16
PN-EN 1063:2002P Szkło w budownictwie -- Bezpieczne oszklenia -- Badanie i klasyfikacja odporności na uderzenie pocisku
Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against bullet attack
Wprowadza: EN 1063:1999
Zastępuje: PN-V-87002:1999P; PN-EN 1063:2002E
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 13.310; 81.040.20
2002-12-23
PN-EN 572-5:2012P Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego -- Część 5: Szkło wzorzyste
Glass in building -- Basic soda lime silicate glass products -- Part 5: Patterned glass
Wprowadza: EN 572-5:2012
Zastępuje: PN-EN 572-5:2009P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2015-01-21
PN-EN 13022-1:2014-08E Szkło w budownictwie -- Oszklenia ze szczeliwem konstrukcyjnym -- Część 1: Wyroby szklane do systemów oszkleń ze szczeliwem konstrukcyjnym dla podpartych lub niepodpartych oszkleń pojedynczych lub zespolonych
Glass in building -- Structural sealant glazing -- Part 1: Glass products for structural sealant glazing systems for supported and unsupported monolithic and multiple glazing
Wprowadza: EN 13022-1:2014
Zastępuje: PN-EN 13022-1+A1:2010E
Dyrektywy: 88/609/EEC
ICS: 81.040.20
2014-08-19
PN-EN 13022-2:2014-08E Szkło w budownictwie -- Oszklenia ze szczeliwem konstrukcyjnym -- Część 2: Zasady montażu
Glass in building -- Structural sealant glazing -- Part 2: Assembly rules
Wprowadza: EN 13022-2:2014
Zastępuje: PN-EN 13022-2+A1:2010E
Dyrektywy: 88/609/EEC
ICS: 81.040.20
2014-08-26
PN-EN 1863-1:2012P Szkło w budownictwie -- Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicja i opis
Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 1: Definition and description
Wprowadza: EN 1863-1:2011
Zastępuje: PN-EN 1863-1:2004P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2013-12-06
PN-EN 12488:2016-08E Szkło w budownictwie -- Zalecenia dotyczące szklenia -- Zasady montażu oszkleń pionowych i pochyłych
Glass in buildings -- Glazing recommendations -- Assembly principles for vertical and sloping glazing
Wprowadza: EN 12488:2016
Dyrektywy: 88/609/EEC
ICS: 81.040.20
2016-08-10
PN-EN 15752-1:2014-09E Szkło w budownictwie -- Samoprzylepne folie polimerowe -- Część 1: Definicje i wymagania
Glass in building -- Adhesive backed polymeric film -- Part 1: Definitions and requirements
Wprowadza: EN 15752-1:2014
Dyrektywy: 88/609/EEC
ICS: 81.040.20; 83.140.10
2014-09-26
PN-EN 572-2:2012P Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego -- Część 2: Szkło float
Glass in building -- Basic soda lime silicate glass products -- Part 2: Float glass
Wprowadza: EN 572-2:2012
Zastępuje: PN-EN 572-2:2009P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2014-08-19
PN-EN 410:2011/Ap1:2013-07E Szkło w budownictwie -- Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia
Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing
ICS: 81.040.20
2013-07-02
PN-EN ISO 384:2016-02E Sprzęt laboratoryjny ze szkła i z tworzyw sztucznych -- Zasady projektowania i budowy przyrządów pomiarowych
Laboratory glass and plastics ware -- Principles of design and construction of volumetric instruments (ISO 384:2015)
Wprowadza: EN ISO 384:2015; ISO 384:2015
ICS: 71.040.20
2016-02-10
PN-EN 15755-1:2014-10E Szkło w budownictwie -- Szkło pokryte samoprzylepną folią polimerową -- Część 1: Definicje i wymagania
Glass in building -- Adhesive backed polymeric filmed glass -- Part 1: Definitions and requirements
Wprowadza: EN 15755-1:2014
Dyrektywy: 88/609/EEC
ICS: 81.040.20; 83.140.10
2014-10-13
PN-EN 356:2000P Szkło w budownictwie -- Szyby ochronne -- Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak
Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against manual attack
Wprowadza: EN 356:1999
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2000-07-03
PN-EN 1036-2:2010P Szkło w budownictwie -- Lustra z powlekanego srebrem szkła float do zastosowań wewnętrznych -- Część 2: Ocena zgodności; norma wyrobu
Glass in building - Mirrors from silver-coated float glass for internal use - Part 2: Evaluation of conformity; product standard
Wprowadza: EN 1036-2:2008
Zastępuje: PN-EN 1036-2:2008E
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2010-11-30
PN-EN 1748-2-2:2010P Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby specjalne -- Część 2-2: Tworzywa szklano-ceramiczne -- Ocena zgodności/Norma wyrobu
Glass in building - Special basic products - Part 2-2: Glass ceramics - Evaluation of conformity/Product standard
Wprowadza: EN 1748-2-2:2004
Zastępuje: PN-EN 1748-2-2:2005E
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 81.040.20; 81.060.01
2010-12-16
PN-EN 673:2011E Szkło w budownictwie -- Określenie współczynnika przenikania ciepła (wartość U) -- Metoda obliczeniowa
Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Calculation method
Wprowadza: EN 673:2011
Zastępuje: PN-EN 673:1999/A2:2003P; PN-EN 673:1999/Ap1:2003P; PN-EN 673:1999P; PN-EN 673:1999/A1:2002P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2011-07-20
PN-EN 410:2011E Szkło w budownictwie -- Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia
Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing
Wprowadza: EN 410:2011
Zastępuje: PN-EN 410:2001P; PN-EN 410:2001/Ap1:2003P; PN-EN 410:2001/Ap2:2003P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2011-07-20
PN-EN 15998:2011E Szkło w budownictwie -- Bezpieczeństwo w przypadku pożaru, odporność ogniowa -- Metodyka badania szkła do celów klasyfikacji
Glass in building - Safety in case of fire, fire resistance - Glass testing methodology for the purpose of classification
Wprowadza: EN 15998:2010
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 13.220.50; 81.040.20
2011-03-31
PN-ISO 7884-8:2002P Szkło -- Lepkość i stałe punkty wiskozymetryczne -- Część 8: Oznaczanie (dylatometryczne) temperatury transformacji
Glass - Viscosity and viscometric fixed points - Part 8: Determination of (dilatometric) transformation temperature
Wprowadza: ISO 7884-8:1987
ICS: 81.040.10
2002-04-17
PN-EN 674:2011E Szkło w budownictwie -- Określenie współczynnika przenikania ciepła "U" -- Metoda osłoniętej płyty grzejnej
Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Guarded hot plate method
Wprowadza: EN 674:2011
Zastępuje: PN-EN 674:1999P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2011-12-09
PN-EN 1863-1:2012E Szkło w budownictwie -- Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicja i opis
Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 1: Definition and description
Wprowadza: EN 1863-1:2011
Zastępuje: PN-EN 1863-1:2004P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2012-02-10
PN-EN 12758:2011E Szkło w budownictwie -- Oszklenie i izolacyjność od dźwięków powietrznych -- Opisy wyrobu oraz określenie właściwości
Glass in building - Glazing and airborne sound insulation - Product descriptions and determination of properties
Wprowadza: EN 12758:2011
Zastępuje: PN-EN 12758:2005P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 91.120.20; 81.040.20
2011-06-28
PN-EN 13541:2012E Szkło w budownictwie -- Bezpieczne oszklenia -- Badanie i klasyfikacja odporności na siłę eksplozji
Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure
Wprowadza: EN 13541:2012
Zastępuje: PN-EN 13541:2002P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 13.230; 81.040.20
2012-04-05
PN-EN 1096-2:2012E Szkło w budownictwie -- Szkło powlekane -- Część 2: Wymagania i metody badania powłok kategorii A, B i S
Glass in building - Coated glass - Part 2: Requirements and test methods for class A, B and S coatings
Wprowadza: EN 1096-2:2012
Zastępuje: PN-EN 1096-2:2004P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2012-03-19
PN-EN 1096-3:2012E Szkło w budownictwie -- Szkło powlekane -- Część 3: Wymagania i metody badania powłok kategorii C i D
Glass in building - Coated glass - Part 3: Requirements and test methods for class C and D coatings
Wprowadza: EN 1096-3:2012
Zastępuje: PN-EN 1096-3:2004P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2012-03-19
PN-EN 1279-5+A2:2011P Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 5: Ocena zgodności
Glass in building - Insulating glass units - Part 5: Evaluation of conformity
Wprowadza: EN 1279-5:2005+A2:2010
Zastępuje: PN-EN 1279-5+A2:2010E
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2011-11-18
PN-EN 1096-1:2012E Szkło w budownictwie -- Szkło powlekane -- Część 1: Definicje i klasyfikacja
Glass in building - Coated glass - Part 1: Definitions and classification
Wprowadza: EN 1096-1:2012
Zastępuje: PN-EN 1096-1:2001P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 01.040.81; 81.040.20
2012-03-19
PN-EN 675:2011E Szkło w budownictwie -- Określenie współczynnika przenikania ciepła "U" -- Metoda pomiaru przepływu ciepła miernikiem
Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Heat flow meter method
Wprowadza: EN 675:2011
Zastępuje: PN-EN 675:1999P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2011-12-09
PN-EN 572-7:2012E Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego -- Część 7: Zbrojone i niezbrojone szkło profilowe
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 7: Wired or unwired channel shaped glass
Wprowadza: EN 572-7:2012
Zastępuje: PN-EN 572-7:2009P; PN-EN 572-7:2009P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2012-10-01
PN-EN 572-6:2012E Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego -- Część 6: Wzorzyste szkło zbrojone
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 6: Wired patterned glass
Wprowadza: EN 572-6:2012
Zastępuje: PN-EN 572-6:2009P; PN-EN 572-6:2009P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2012-10-01
PN-EN 572-2:2012E Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego -- Część 2: Szkło float
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Float glass
Wprowadza: EN 572-2:2012
Zastępuje: PN-EN 572-2:2009P; PN-EN 572-2:2009P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2012-10-01
PN-EN 572-4:2012E Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego -- Część 4: Szkło płaskie ciągnione
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 4: Drawn sheet glass
Wprowadza: EN 572-4:2012
Zastępuje: PN-EN 572-4:2009P; PN-EN 572-4:2009P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2012-10-01
PN-EN 13024-1:2012E Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło borokrzemianowe -- Część 1: Definicja i opis
Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 1: Definition and description
Wprowadza: EN 13024-1:2011
Zastępuje: PN-EN 13024-1:2003E
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2012-02-10
PN-EN 12150-1:2015-11E Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicje i opis
Glass in building -- Thermally toughened soda lime silicate safety glass -- Part 1: Definition and description
Wprowadza: EN 12150-1:2015
Zastępuje: PN-EN 12150-1:2002P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2015-11-03
PN-EN 15682-1:2013-11E Szkło w budownictwie -- Wygrzewane termicznie hartowane bezpieczne szkło z tlenków wapniowców i krzemionki -- Część 1: Definicje i opis
Glass in building -- Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safety glass -- Part 1: Definition and description
Wprowadza: EN 15682-1:2013
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2013-11-29
PN-EN 15683-1:2013-11E Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne sodowo-wapniowo-krzemianowe szkło profilowe -- Część 1: Definicje i opis
Glass in building -- Thermally toughened soda lime silicate channel shaped safety glass -- Part 1: Definition and description
Wprowadza: EN 15683-1:2013
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2013-11-29
PN-EN 15682-2:2013-11E Szkło w budownictwie -- Wygrzewane termicznie hartowane bezpieczne szkło z tlenków wapniowców i krzemionki -- Część 2: Ocena zgodności/Norma wyrobu
Glass in building -- Heat soaked thermally toughened alkaline earth silicate safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Wprowadza: EN 15682-2:2013
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 81.040.20
2013-11-29
PN-EN 410:2011P Szkło w budownictwie -- Określanie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia
Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing
Wprowadza: EN 410:2011
Zastępuje: PN-EN 410:2001/Ap1:2003P; PN-EN 410:2001/Ap2:2003P; PN-EN 410:2001P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2013-03-07
PN-EN ISO 12543-6:2011/AC:2012E Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 6: Wygląd
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 6: Appearance - Technical Corrigendum 1 (ISO 12543-6:2011/Cor 1:2012)
Wprowadza: ISO 12543-6:2011/Cor 1:2012; EN ISO 12543-6:2011/AC:2012
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2012-07-23
PN-EN 15683-2:2014-02E Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne sodowo-wapniowo-krzemianowe szkło profilowe -- Część 2: Ocena zgodności/Norma wyrobu
Glass in building -- Thermally toughened soda lime silicate channel shaped safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Wprowadza: EN 15683-2:2013
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 81.040.20
2014-02-07
PN-EN 16477-1:2017-01E Szkło w budownictwie -- Szkło malowane do zastosowań wewnętrznych -- Część 1: Wymagania
Glass in building -- Painted glass for internal use -- Part 1: Requirements
Wprowadza: EN 16477-1:2016
Dyrektywy: 88/609/EEC
ICS: 81.040.20
2017-01-24
PN-EN 12150-1:2015-11P Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicja i opis
Glass in building -- Thermally toughened soda lime silicate safety glass -- Part 1: Definition and description
Wprowadza: EN 12150-1:2015
Zastępuje: PN-EN 12150-1:2002P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2016-12-01
PN-EN 12337-1:2004P Szkło w budownictwie -- Chemicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicje i opis
Glass in building - Chemically strengthened soda lime silicate glass - Part 1: Definition and description
Wprowadza: EN 12337-1:2000
Zastępuje: PN-EN 12337-1:2002E
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2004-02-27
PN-EN 1288-3:2002P Szkło w budownictwie -- Określanie wytrzymałości szkła na zginanie -- Część 3: Badanie na próbkach podpartych na dwóch podporach (czteropunktowe zginanie)
Glass in building - Determination of the bending strength of glass - Part 3: Test with specimen supported at two points (four point bending)
Wprowadza: EN 1288-3:2000
Zastępuje: PN-EN 1288-3:2002E
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2002-12-16
PN-EN 1288-4:2002P Szkło w budownictwie -- Określanie wytrzymałości szkła na zginanie -- Część 4: Badanie szkła profilowego w kształcie litery U
Glass in building - Determination of the bending strength of glass - Part 4: Testing of channel shaped glass
Wprowadza: EN 1288-4:2000
Zastępuje: PN-EN 1288-4:2002E
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2002-12-16
PN-EN 12898:2004P Szkło w budownictwie -- Określenie emisyjności
Glass in building - Determination of the emissivity
Wprowadza: EN 12898:2001
Zastępuje: PN-EN 12898:2002E
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2004-02-27
PN-EN 1279-4:2004P Szkło w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Część 4: Metody badania fizycznych właściwości uszczelnień obrzeży
Glass in building - Insulating glass units - Part 4: Methods of test for the physical attributes of edge seals
Wprowadza: EN 1279-4:2002
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2004-12-16
PN-EN 1279-2:2004P Szkło w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci
Glass in building - Insulating glass units - Part 2: Long term test method and requirements for moisture penetration
Wprowadza: EN 1279-2:2002
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2004-12-14
PN-EN 12600:2004P Szkło w budownictwie -- Badanie wahadłem -- Udarowa metoda badania i klasyfikacja szkła płaskiego
Glass in building - Pendulum test - Impact test method and classification for flat glass
Wprowadza: EN 12600:2002
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2004-12-09
PN-EN 12603:2005P Szkło w budownictwie -- Sposoby szacowania i przedziały ufności w rozkładzie Weibulla w odniesieniu do wyników badań wytrzymałościowych szkła
Glass in building - Procedures for goodness of fit and confidence intervals for Weibull distributed glass strength data
Wprowadza: EN 12603:2002
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2005-05-16
PN-EN 1279-6:2004P Szkło w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Część 6: Zakładowa kontrola produkcji i badania okresowe
Glass in building - Insulating glass units - Part 6: Factory production control and periodic tests
Wprowadza: EN 1279-6:2002
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2004-12-23
PN-EN 1288-1:2002P Szkło w budownictwie -- Określanie wytrzymałości szkła na zginanie -- Część 1: Podstawy badań szkła
Glass in building - Determination of the bending strength of glass - Part 1: Fundamentals of testing glass
Wprowadza: EN 1288-1:2000
Zastępuje: PN-EN 1288-1:2002E
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2002-12-16
PN-EN 1051-1:2005P Szkło w budownictwie -- Pustaki szklane i kostki brukowe szklane -- Część 1: Definicje i opis
Glass in building - Glass blocks and glass pavers - Part 1: Definitions and description
Wprowadza: EN 1051-1:2003
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2005-04-20
PN-EN 1279-1:2006P Szkło w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Część 1: Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu
Glass in Building - Insulating glass units - Part 1: Generalities, dimensional tolerances and rules for the system description
Wprowadza: EN 1279-1:2004
Zastępuje: PN-EN 1279-1:2005E
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2006-06-29
PN-EN 14178-1:2005E Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła z tlenków wapniowców i krzemionki -- Część 1: Szkło float
Glass in building - Basic alkaline earth silicate glass products - Part 1: Float glass
Wprowadza: EN 14178-1:2004
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2005-05-15
PN-EN 14178-2:2005E Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła z tlenków wapniowców i krzemionki -- Część 2: Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą
Glass in building - Basic alkaline earth silicate glass products - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Wprowadza: EN 14178-2:2004
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 81.040.20
2005-05-15
PN-EN 1748-2-1:2005E Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby specjalne -- Tworzywa szklano-krystaliczne -- Część 2-1: Definicje i podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne
Glass in building - Special basic products - Glass ceramics - Part 2-1: Definitions and general physical and mechanical properties
Wprowadza: EN 1748-2-1:2004
Zastępuje: PN-EN 1748-2:2001P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2005-05-15
PN-EN 1748-1-1:2005E Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby specjalne -- Szkła borokrzemianowe -- Część 1-1: Definicje i podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne
Glass in building - Special basic products -Borosilicate glasses - Part 1-1: Definition and general physical and mechanical properties
Wprowadza: EN 1748-1-1:2004
Zastępuje: PN-EN 1748-1:2001P; PN-EN 1748-1:2001/Ap1:2003P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2005-05-15
PN-EN ISO 14438:2005P Szkło w budownictwie -- Określenie wartości bilansu energetycznego -- Metoda obliczeniowa
Glass in building - Determination of energy balance value - Calculation method (ISO 14438:2002)
Wprowadza: EN ISO 14438:2002; ISO 14438:2002
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2005-04-20
PN-EN 1096-4:2006P Szkło w budownictwie -- Szkło powlekane -- Część 4: Ocena zgodności wyrobu z normą
Glass in building - Coated glass - Part 4: Evaluation of conformity/Product standard
Wprowadza: EN 1096-4:2004
Zastępuje: PN-EN 1096-4:2005E
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2006-07-17
PN-EN 572-9:2006P Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego -- Część 9: Ocena zgodności wyrobu z normą
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 9: Evaluation of conformity/Product standard
Wprowadza: EN 572-9:2004
Zastępuje: PN-EN 572-9:2005E
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 81.040.20
2006-07-28
PN-EN 12150-2:2006P Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą
Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Wprowadza: EN 12150-2:2004
Zastępuje: PN-EN 12150-2:2005E
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 81.040.20
2006-07-19
PN-EN 14321-2:2005E Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło z tlenków wapniowców i krzemionki -- Część 2: Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z normą
Glass in building - Thermally toughened alkaline earth silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Wprowadza: EN 14321-2:2005
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 81.040.20
2005-10-15
PN-EN 1279-2:2004/Ap1:2005P Szkło w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Część 2: Długotrwała metoda badania i wymagania dotyczące przenikania wilgoci
Glass in building - Insulating glass units - Part 2: Long term test method and requirements for moisture penetration
ICS: 81.040.20
2005-08-04
PN-EN 13024-2:2008P Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło borokrzemianowe -- Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą
Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Wprowadza: EN 13024-2:2004
Zastępuje: PN-EN 13024-2:2005E
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 81.040.20
2008-04-30
PN-EN 14179-2:2006P Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane wygrzewane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą
Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Wprowadza: EN 14179-2:2005
Zastępuje: PN-EN 14179-2:2006E
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 81.040.20
2006-10-04
PN-EN 1863-2:2008P Szkło w budownictwie -- Termicznie wzmocnione szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą
Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Wprowadza: EN 1863-2:2004
Zastępuje: PN-EN 1863-2:2005E
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 81.040.20
2008-01-15
PN-EN 14449:2008P Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Ocena zgodności wyrobu z normą
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Evaluation of conformity/Product standard
Wprowadza: EN 14449:2005; EN 14449:2005/AC:2005
Zastępuje: PN-EN 14449:2005E
Dyrektywy: 305/2011; 305/2011
ICS: 81.040.20
2008-02-06
PN-EN 1748-1-2:2008P Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby specjalne -- Szkła borokrzemianowe -- Część 1-2: Ocena zgodności wyrobu z normą
Glass in building - Special basic products - Borosilicate glasses - Part 1-2: Evaluation of conformity/Product standard
Wprowadza: EN 1748-1-2:2004
Zastępuje: PN-EN 1748-1-2:2005E
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 81.040.20
2008-04-24
PN-EN 1279-1:2006/AC:2006P Szkło w budownictwie -- Szyby zespolone izolacyjne -- Część 1: Wymagania ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu
Glass in Building - Insulating glass units - Part 1: Generalities, dimensional tolerances and rules for the system description
Wprowadza: EN 1279-1:2004/AC:2006
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2006-09-29
PN-EN 572-9:2006/Ap1:2007P Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego -- Część 9: Ocena zgodności wyrobu z normą
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 9: Evaluation of conformity/Product standard
ICS: 81.040.20
2007-07-11
PN-EN 1036-1:2008E Szkło w budownictwie -- Lustra ze szkła float powlekanego srebrem do użytku wewnętrznego -- Część 1: Definicje, wymagania i metody badań
Glass in building - Mirrors from silver-coated float glass for internal use - Part 1: Definitions, requirements and test methods
Wprowadza: EN 1036-1:2007
Zastępuje: PN-EN 1036:2001P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2008-06-06
PN-EN ISO 12543-2:2011E Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 2: Bezpieczne szkło warstwowe
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 2: Laminated safety glass (ISO 12543-2:2011)
Wprowadza: EN ISO 12543-2:2011; ISO 12543-2:2011
Zastępuje: PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005E; PN-EN ISO 12543-2:2000P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2011-12-27
PN-EN ISO 12543-5:2011E Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 5: Wymiary i wykończenie obrzeża
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 5: Dimensions and edge finishing (ISO 12543-5:2011)
Wprowadza: ISO 12543-5:2011; EN ISO 12543-5:2011
Zastępuje: PN-EN ISO 12543-5:2000P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2011-12-20
PN-EN ISO 12543-4:2011E Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 4: Metody badań odporności
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 4: Test methods for durability (ISO 12543-4:2011)
Wprowadza: EN ISO 12543-4:2011; ISO 12543-4:2011
Zastępuje: PN-EN ISO 12543-4:2000P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2011-12-20
PN-EN ISO 12543-6:2011E Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 6: Wygląd
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 6: Appearance (ISO 12543-6:2011)
Wprowadza: ISO 12543-6:2011; EN ISO 12543-6:2011
Zastępuje: PN-EN ISO 12543-6:2000P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2011-12-27
PN-EN ISO 12543-3:2011E Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 3: Szkło warstwowe
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 3: Laminated glass (ISO 12543-3:2011)
Wprowadza: EN ISO 12543-3:2011; ISO 12543-3:2011
Zastępuje: PN-EN ISO 12543-3:2000P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2011-12-20
PN-EN ISO 12543-1:2011E Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 1: Definicje i opis części składowych
Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 1: Definitions and description of component parts (ISO 12543-1:2011)
Wprowadza: EN ISO 12543-1:2011; ISO 12543-1:2011
Zastępuje: PN-EN ISO 12543-1:2000P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 01.040.81; 81.040.20
2011-12-20
PN-EN 14321-1:2005E Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło z tlenków wapniowców i krzemionki -- Część 1: Definicja i opis
Glass in building - Thermally toughened alkaline earth silicate safety glass - Part 1: Definition and description
Wprowadza: EN 14321-1:2005
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 81.040.20
2005-10-15
PN-EN 572-3:2012E Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego -- Część 3: Polerowane szkło zbrojone
Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 3: Polished wired glass
Wprowadza: EN 572-3:2012
Zastępuje: PN-EN 572-3:2009P; PN-EN 572-3:2009P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2012-10-01
PN-EN 1051-2:2009P Szkło w budownictwie -- Pustaki szklane i szklane kształtki podłogowe -- Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą
Glass in building - Glass blocks and glass pavers - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
Wprowadza: EN 1051-2:2007
Zastępuje: PN-EN 1051-2:2007E
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2009-07-15
PN-EN ISO 8655-7:2005/AC:2009E Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 7: Metody niegrawimetryczne dotyczące oceny wykonania
Piston-operated volumetric apparatus - Part 7: Non-gravimetric methods for the assessment of equipment performance (ISO 8655-7:2005/Cor 1:2008)
Wprowadza: EN ISO 8655-7:2005/AC:2009; ISO 8655-7:2005/Cor 1:2008
ICS: 17.060
2009-06-22
PN-EN ISO 12543-2:2011P Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 2: Bezpieczne szkło warstwowe
Glass in building -- Laminated glass and laminated safety glass -- Part 2: Laminated safety glass (ISO 12543-2:2011)
Wprowadza: ISO 12543-2:2011; EN ISO 12543-2:2011
Zastępuje: PN-EN ISO 12543-2:2000P; PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005E
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2018-05-28
PN-EN 572-1+A1:2016-03E Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego -- Część 1: Definicje oraz ogólne właściwości fizyczne i mechaniczne
Glass in building -- Basic soda lime silicate glass products -- Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties
Wprowadza: EN 572-1:2012+A1:2016
Zastępuje: PN-EN 572-1:2012E; PN-EN 572-1:2012P
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 01.040.81; 81.040.20
2016-03-24
PN-EN ISO 12543-5:2011P Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 5: Wymiary i wykończenie obrzeża
Glass in building -- Laminated glass and laminated safety glass -- Part 5: Dimensions and edge finishing (ISO 12543-5:2011)
Wprowadza: EN ISO 12543-5:2011; ISO 12543-5:2011
Zastępuje: PN-EN ISO 12543-5:2000P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2015-11-27
PN-EN 572-5:2012/Ap1:2014-11E Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego -- Część 5: Wzorzyste szkło walcowane
Glass in building -- Basic soda lime silicate glass products -- Part 2: Patterned glass
ICS: 81.040.20
2014-11-05
PN-EN 572-8+A1:2016-03E Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego -- Część 8: Wymiary handlowe i ścisłe
Glass in building -- Basic soda lime silicate glass products -- Part 8: Supplied and final cut sizes
Wprowadza: EN 572-8:2012+A1:2016
Zastępuje: PN-EN 572-8:2012E; PN-EN 572-8:2012P
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 81.040.20
2016-03-24
PN-EN 1096-1:2012P Szkło w budownictwie -- Szkło powlekane -- Część 1: Definicje i klasyfikacja
Glass in building -- Coated glass -- Part 1: Definitions and classification
Wprowadza: EN 1096-1:2012
Zastępuje: PN-EN 1096-1:2001P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 01.040.81; 81.040.20
2015-06-12
PN-EN ISO 12543-6:2011P Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 6: Wygląd
Glass in building -- Laminated glass and laminated safety glass -- Part 6: Appearance (ISO 12543-6:2011)
Wprowadza: EN ISO 12543-6:2011; ISO 12543-6:2011
Zastępuje: PN-EN ISO 12543-6:2000P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2015-11-27
PN-EN 15681-2:2017-04E Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła glinokrzemianowego -- Część 2: Norma wyrobu
Glass in Building -- Basic alumino silicate glass products -- Part 2: Product standard
Wprowadza: EN 15681-2:2017
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 81.040.20
2017-04-07
PN-EN 14179-1:2016-09E Szkło w budownictwie -- Termicznie wygrzewane hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicja i opis
Glass in building -- Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass -- Part 1: Definition and description
Wprowadza: EN 14179-1:2016
Zastępuje: PN-EN 14179-1:2008P
Dyrektywy: 88/379/EEC
ICS: 81.040.20
2016-09-07
PN-EN 1096-5:2016-03E Szkło w budownictwie -- Szkło powlekane -- Część 5: Metoda badania i klasyfikacja właściwości samoczyszczących powierzchni szkieł powlekanych
Glass in building -- Coated glass -- Part 5 - Test method and classification for the self-cleaning performances of coated glass surfaces
Wprowadza: EN 1096-5:2016
ICS: 81.040.20
2016-03-15
PN-EN 15681-1:2016-03E Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła glinokrzemianowego -- Część 1: Definicje i ogólne właściwości fizyczne i mechaniczne
Glass in building -- Basic alumino silicate glass products -- Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties
Wprowadza: EN 15681-1:2016
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 81.040.20
2016-03-15
PN-EN ISO 12543-3:2011P Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 3: Szkło warstwowe
Glass in building -- Laminated glass and laminated safety glass -- Part 3: Laminated glass (ISO 12543-3:2011)
Wprowadza: ISO 12543-3:2011; EN ISO 12543-3:2011
Zastępuje: PN-EN ISO 12543-3:2000P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2018-05-28
PN-EN 14179-1:2016-09P Szkło w budownictwie -- Termicznie wygrzewane hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicja i opis
Glass in building -- Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass -- Part 1: Definition and description
Wprowadza: EN 14179-1:2016
Zastępuje: PN-EN 14179-1:2008P
Dyrektywy: 88/379/EEC
ICS: 81.040.20
2017-11-08
PN-EN ISO 12543-6:2011/AC:2012P Szkło w budownictwie -- Szkło warstwowe i bezpieczne szkło warstwowe -- Część 6: Wygląd
Glass in building -- Laminated glass and laminated safety glass -- Part 6: Appearance - Technical Corrigendum 1 (ISO 12543-6:2011/Cor 1:2012)
Wprowadza: EN ISO 12543-6:2011/AC:2012; ISO 12543-6:2011/Cor 1:2012
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2016-02-04
PN-EN 13022-1:2014-08P Szkło w budownictwie -- Oszklenia ze szczeliwem konstrukcyjnym -- Część 1: Wyroby szklane do systemów oszkleń ze szczeliwem konstrukcyjnym dla podpartych lub niepodpartych oszkleń pojedynczych lub zespolonych
Glass in building -- Structural sealant glazing -- Part 1: Glass products for structural sealant glazing systems for supported and unsupported monolithic and multiple glazing
Wprowadza: EN 13022-1:2014
Zastępuje: PN-EN 13022-1+A1:2010E
Dyrektywy: 88/609/EEC
ICS: 81.040.20
2016-06-27
PN-EN 12150-1:2015-11/Ap1:2016-10E Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicje i opis
Glass in building -- Thermally toughened soda lime silicate safety glass -- Part 1: Definition and description
ICS: 81.040.20
2016-10-28
PN-EN 12488:2016-08P Szkło w budownictwie -- Zalecenia dotyczące szklenia -- Zasady montażu oszkleń pionowych i pochyłych
Glass in building -- Glazing recommendations -- Assembly principles for vertical and sloping glazing
Wprowadza: EN 12488:2016
Dyrektywy: 88/609/EEC
ICS: 81.040.20
2017-08-23
PN-EN 1096-5:2016-03P Szkło w budownictwie -- Szkło powlekane -- Część 5: Metoda badania i klasyfikacja właściwości samoczyszczących powierzchni szkieł powlekanych
Glass in building -- Coated glass -- Part 5 -- Test method and classification for the self-cleaning performances of coated glass surfaces
Wprowadza: EN 1096-5:2016
ICS: 81.040.20
2017-07-04
PN-EN 1036-1:2008D Szkło w budownictwie -- Lustra ze szkła float powlekanego srebrem do użytku wewnętrznego -- Część 1: Definicje, wymagania i metody badań
Glass in building -- Mirrors from silver-coated float glass for internal use -- Part 1: Definitions, requirements and test methods
Wprowadza: EN 1036-1:2007
Zastępuje: PN-EN 1036:2001P
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2018-01-24
PN-EN 1036-2:2008D Szkło w budownictwie -- Lustra z powlekanego srebrem szkła float do zastosowań wewnętrznych -- Część 2: Ocena zgodności; norma wyrobu
Glass in building -- Mirrors from silver-coated float glass for internal use -- Part 2: Evaluation of conformity; product standard
Wprowadza: EN 1036-2:2008
Dyrektywy: 305/2011; 89/106/EEC
ICS: 81.040.20
2018-01-24

 

Polska Norma a Unia Europejska


Od chwili ratyfikacji Traktatu ateńskiego 1 maja 2004 r., na mocy którego Polska stała się członkiem Unii Europejskiej Polski Komitet Normalizacyjny zajmuje się przede wszystkim wprowadzaniem do PN Norm Europejskich, tworzonych przez Europejski Komitet Normalizacyjny. Harmonizacja polskiego systemu norm technicznych była w procesie akcesyjnym jednym z warunków do spełnienia.

Normy Europejskie nie są powszechnie dostępne (nie można kupić Normy Europejskiej), są natomiast dostępne w implementacjach krajowych. W każdym kraju członkowskim UE i EFTA teksty norm krajowych wprowadzających Normy Europejskie są takie same. Polska Norma wprowadzająca Normę Europejską ma oznaczenie PN-EN, niemiecka DIN-EN itd. Obywatel państwa członkowskiego posługujący się swoją normą krajową ma pewność, że wypełniając jej postanowienia spełnia jednocześnie postanowienia norm pozostałych krajów UE i EFTA. Ma to decydujące znaczenie przy swobodnym przepływie towarów na rynku europejskim.

Szczególną rolę w normalizacji europejskiej pełnią Europejskie Normy Zharmonizowane. Europejskie normy zharmonizowane wspomagają legislację w ramach tzw. Nowego Podejścia, ale ich stosowanie jest całkowicie dobrowolne.

Od chwili włączenia się w struktury Europejskich Organizacji Normalizacyjnych 1 stycznia 2004, a więc na 5 miesięcy przed akcesją Polski do UE, PKN uczestniczy w procesach tworzenia Norm Europejskich na równych prawach z innymi członkami UE i EFTA. Niezależnie od współpracy z Europejskimi Organizacjami Normalizacyjnymi PKN współpracuje z międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi:

    Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) – członek założyciel
    Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) – od 1923 roku.

W obszarach nie objętych normalizacją europejską PKN wprowadza normy identyczne z normami międzynarodowymi. Te normy mają odpowiednio oznaczenie PN-ISO i PN-IEC.

 


Drukuj   E-mail