Kryteria techniczne dla szyb szklanych

Przedmiotem oceny parametrów technicznych są szyby pojedyncze oraz zespolone

Podstawy prawne:

 • Polska Norma PN-EN 1279. Szkło w budownictwie. Szyby izolacyjne zespolone
 • Polska Norma PN-EN ISO 12543-6 Szkło w budownictwie. Szkło warstwowei bezpieczne szkło warstwowe. Wygląd
 • Polska Norma PN-EN 1096-1 Szkło w budownictwie. Szkło powlekane. Część1: Definicje i klasyfikacja
 • Ocena wizualna jakości szyby zespolonej odbywa się według Kryteriów Technicznych opracowanych przez Instytut Szkła i Ceramiki KT 20/S/2000

 

Ocena wizualna jakości szyby zespolonej: Zgodnie z powyższymi normami, ocenę obecności wad szkieł prowadzi się przy pionowej pozycji szkła, z odległości min. 2 m, na tle szarego ekranu, przy jasnym rozproszonym oświetleniu. Wady szyb, widoczne w tych warunkach przy obserwacji szyb pod kątem prostym – podlegają ocenie na zgodność z wymaganiami określonymi w w/w normach. Wady niewidoczne z odległości określonej w danej normie nie są kwalifikowane jako wady. 

 

Dopuszczalne wady w szybach zespolonych

 

 • Defekty punktowe w postaci wtrąceń ciał obcych  – niedopuszczalne
 • Defekty punktowe w postaci pęcherzy pękających i otwartych – niedopuszczalne
 • Defekty punktowe w postaci pęcherzy zamkniętych - dopuszczalne max do2mm:  do 1m²  szyby - 2szt., do 2m²  szyby - 3szt., powyżej 2m² szyby - 5 szt.
 • Wady liniowe w postaci rys dopuszczalne do 15mm długości
 • Zarysowania włosowate  – dopuszczalne, ale nie w skupiskach
 • Dla każdej krawędzi szyby oddzielnie dopuszczalna tolerancja ułożenia ramki względem krawędzi szyby wynosi 2mm
 • Nierównomierne wypływy butylu - niedopuszczalne. Równomierne – max do 2mm

Drukuj   E-mail