Ulga budowlana na szkło budowlane w 2018 roku [ed]

Program Mieszkanie dla Młodych kojarzony jest głównie z pomocą w zakupie pierwszego własnego mieszkania lub domu. Jednak budując dom metodą gospodarczą możemy liczyć na zwrot części podatku VAT za materiały budowlane. MdM kończy się w 2018 roku dlatego warto sprawdzić czy możemy skorzystać ze wsparcia.

Dla kogo zwrot VAT-u w ramach MdM?

Wraz z wprowadzeniem programu Mieszkanie dla Młodych została zniesiona powszechna możliwość skorzystania ze zwrotu podatku VAT poniesionego za zakup materiałów budowlanych. Rodziny budujące własne cztery kąty nie zostały jednak pozostawione same. Zwrot VAT-u jest możliwy, ale tylko na zasadach określonych w programie MdM.

W ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, część pieniędzy mogą odzyskać osoby, które:

• najwcześniej 1 stycznia 2014 r. otrzymał pozwolenie na planowane prace budowlane albo dokonały odpowiedniego zgłoszenia dotyczącego budowy
• przeznaczyły zakupione materiały budowlane na:
– budowę domu jednorodzinnego,
– rozbudowę lub nadbudowę budynku na cele mieszkalne,
– przebudowę budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia na takie, w którym będzie można mieszkać,
• uzyskały zgodę na prowadzoną inwestycję przed ukończeniem 36 roku życia – w przypadku małżonków limitu nie może przekraczać co najmniej jedna osoba (limit wiekowy nie dotyczy osób wychowujących co najmniej trójkę dzieci)
• wykonywały prace budowlane przy domu albo mieszkaniu, którego powierzchnia nie przekracza limitów metrażowych programu MdM (mieszkanie 75 m2 a dom 100 m2 – osoby wychowujące co najmniej trójkę dzieci mogą pozwolić sobie na nieruchomość większą o 10 m2)
• nie jest i nie był właścicielem innego budynku niż ten, który został wybudowany za pomocą materiałów, za które przysługuje zwrot (w przypadku małżeństwa ten warunek dotyczy obu osób) – nie dotyczy osób wychowujących co najmniej trójkę dzieci
• nie przysługuje i nie przysługiwało mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (przypadku małżeństwa ten warunek dotyczy obu osób) – nie dotyczy osób wychowujących co najmniej trójkę dzieci.

Pamiętajmy o tym, że rok 2018 jest ostatnim rokiem trwania programu Mieszkanie dla Młodych w związku z tym, pod uwagę brane będą tylko faktury wystawione do końca września 2018 roku. Ustawodawca przygotował dokładna listę materiałów, za które możemy otrzymać zwrot (http://dziennikurzedowy.mir.gov.pl/media/1409/DziennikUrzedowyMIR_poz6_2013.pdf)

Wysokość zwrotu za materiały budowlane

Zwrot zapłaconego podatku VAT za materiały budowlane otrzymamy złożeniu i zaakceptowaniu wniosku przez Urząd Skarbowy. Pamiętajmy aby dokumenty złożyć do końca roku, w którym budynek został oddany do użytkowania – w innym przypadku ulga nam przepadnie.

Ustawodawca przewidział limit na zwrot i aby go obliczyć należy skorzystać ze wzoru: 70 x cena 1m2 x 0,12195, przy czym cenę 1 m2 możemy sprawdzić na stronie Głównego Urzędu Statystycznego – należy wybrać kwotę, która obowiązywała przed kwartałem w którym złożyliśmy wniosek. Natomiast kwotę zwrotu obliczymy wzorem: wartość podatku VAT na fakturze x 0,6522.

Wniosek o zwrot VAT-u

Tak jak pisaliśmy wcześniej, wniosek o zwrot VAT-u za materiały budowlane należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Możemy to zrobić, zarówno osobiście, jak i wysłać pocztą (listem polecony). Do wypełnienia dokumentu potrzebne nam będą następujące dane:

• imię i nazwisko,
• identyfikator podatkowy (numer PESEL albo NIP)
• adres zamieszkania (jeżeli składamy wniosek z małżonkiem i mieszkamy w różnych miejscach należy podać obydwa adresy)
• rodzaj naszych wydatków (na przykład budowy budynku mieszkalnego),
• rok rozpoczęcia inwestycji,
• wykaz faktur oraz wartość wydatków, które były związane z naszą inwestycją
• kwotę zwrotu,
• oświadczenie, że nie jesteśmy właścicielami innego budynku niż ten, który został wybudowany za pomocą materiałów, za które przysługuje zwrot ( w przypadku osób wychowujących co najmniej trójkę dzieci nie składamy takiego oświadczenia)
• kopie faktur za materiały budowlane,
• kopię pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy.

Zwrot pieniędzy dostaniemy w ciągu 4 miesięcy. W przypadku, jeżeli naczelnik urzędu zmieni wysokość zwrotu (zwiększy lub zmniejszy) otrzymamy taką informacje na piśmie. Pamiętajmy o tym, że zwrot jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli nie musimy uwzględniać go w rozliczeniu rocznym.

Informacji o uldze budowlanej udziela Krajowa Informacja Podatkowa Infolinia, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 oraz Urzędy Skarbowe.

 


Drukuj   E-mail